mănăstiri şi schituri ortodoxe

detalii schit

Schitul SfântulDaniil Sihastrul


Schitul Daniil Sihastrul se află între Mănăstirea Sihăstria şi Schitul Sihla. La 2 Km de Schitul Sihla se află o culme abruptă de munte cu stânci golaşe şi mici peşteri, numită “Râpa lui Coroi”, în care se nevoiau sihaştrii cei mai râvnitori. Râpa se numeşte aşa din anul 1763, când s-a prăbuşit în această prăpastie un oarecare dregător din sfatul ţării, anume Ioan Coroi, la o vânătoare de cerbi.


Desimea şi singurătatea codrilor din vecinătatea acestei culmi au atras, de-a lungul secolelor, nu puţini călugări, cei mai mulţi rămaşi toată viaţa necunoscuţi.


În prima jumătate a secolului XX, printre cei mai cunoscuţi sihaştri din această zonă este schimonahia Isidora, cunoscută pentru nevoinţa sa de peste 30 de ani aici, rămânând în amintirea multor călugări sunetul clopotului ei care deştepta pe ceilalţi sihaştri la rugăciunea de la miezul nopţii. Mai apoi au sihăstrit aici două călugăriţe – mamă şi fiică -, schimonahia Valentina Neacşu, mutată la Domnul în anul 1964, după douăzeci de ani de nevoinţă pustnicească şi înmormântată la Mănăstirea Sihăstria, şi monahia Emiliana, adormită în anul 1979 şi îngropată de călugării din Mănăstirea Sihăstria în pădure, lângă bordei, azi în incinta schitului.


Prin anii 1980-1981 se stabileşte aici monahul Sofronie Şarampoi cu câteva călugăriţe şi construieşte o casă cu câteva încăperi şi un mic paraclis pentru rugăciune, vrând să înfiinţeze un schit de maici, în amintirea celor trei nevoitoare de mai înainte.

Însă, îmbolnăvindu-se grav, în anul 1992, se retrage la mănăstirea de metanie, Neamţ, iar după puţin timp se mută la cele veşnice. Lucrările începute sunt încredinţate Mănăstirii Sihăstria, care va trimite aici călugări din obştea sa, înfiinţându-se prin decizie mitropolitană schitul “Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”.


Este construită o mică biserică cu hramul “Acoperământul Maicii Domnului, Cuviosul Daniil Sihastrul şi Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, sfinţită în ziua de 4 august 1996, de către Înalt Preasfinţitul Părinte Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, actualul Patriarh al României.


De asemenea au mai fost construite două corpuri de chilii, o clopotniţă şi un aghiasmatar, toate din lemn de brad şi stejar.


În prezent Egumen al schitului este Ieromonahul Meletie Muntianu.